منو
شهرستان طارم
اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان

طارم -آب بر- کتابخانه عمومی مجتمع شهید بهشتی - تلفکس : 22822691-024
رئیس اداره شهرستان : آقای صادق نظری
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

مجری سایت : شرکت سیگما