منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
تصوير ها
متون عمومي
منو اشيا عمودي
ورود كاربران

كتابخانه عمومي بوعلي سينا

كتابخانه عمومي بوعلي سينا واقع در روستاي سنبل آباد از توابع بخش مركزي شهرستان سلطانيه به عنوان مركز دهستان سنبل آباد باجمعيتي بالغ بر 1000نفر ميباشد .كتابخانه بوعلي سينا ي سنبل آباد از سال 1375احداث وافتتاح گرديده واز همان زمان شروع به كار كرده است اين كتابخانه با مساحت 500متر مربع ساخته شده كه در مركز روستا وابتداي خيابان شهداء ونزديك مسجد روستا واقع گرديده است.


معرفي بخشهاي داخلي كتابخانه
بخش مخزن:
بخش مخزن كتابخانه بابيش از 10000 هزار جلد كتاب به صورت قفسه باز ،جستجو وبازيابي كتاب به صورت رايانه اي و رده بندي ديوئي مي باشدو شامل كتابهاي كليات ،فلسفه ،روانشناسي،دين ،علوم اجتماعي،زبان ،علوم محض و...مي باشد.


بخش امانت:
امانت در اين كتابخانه از طريق جستجو از رايانه و مخزن باز كتابخانه انجام مي گيرد و مدت امانت كتاب 7 روز مي باشد كه اين مدت با صلاحديد مسئول كتابخانه قابل تمديد مي باشد وبه هر عضو حداكثر تا 5جلد كتاب امانت داده مي شود.

بخش مرجع:
اين بخش به صورت مستقل بوده و داراي منابع مرجع وكمك درسي ميباشدودر جهت پاسخگويي به پرسشها ونيازهاي اطلاعاتي مراجعين ارايه خدمات مي نمايد.

بخش نشريات:
بخش نشريات داراي دوقفسه نشريات با 50 عنوان نشريه دركنار ميز كتابدار و در دسترس مراجعين قرار دارد.

بخش كودك:
بخش كودك به صورت مستقل بوده ، داراي بيش از 2000نسخه كتاب ،بازيهاي فكري،لوازم نقاشي،ميز وصندلي مخصوص كودك،بخش مخصوص نشريات كودكان و راهنماي مطالعه مربوط به گروههاي سني مي باشد.در اين بخش فعاليتهايي از جمله تدريس زبان انگليسي ،مسابقات نقاشي و قصه خواني برگزار مي شود.


اين كتابخانه داراي بخش هاي دفاع مقدس،مسابقات فرهنگي،تازه هاي كتاب، ديداري و شنيداري وكتابهاي پر مخاطب نيز مي باشد.

آدرس كتابخانه: شهرستان سلطانيه بخش مركزي روستاي سنبل آباد ابتداي خيابان شهدا
مسوول و كتابدار كتابخانه: خانم نادري
تلفن ونمابر02435865342
آدرس وبلاگ:http://bualisinapl.blogfa.com
ايميل آدرس كتابدار:mahnaz.naderi8@yahoo.com
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

مجری سایت : شرکت سیگما