منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
تصوير ها
متون عمومي
منو اشيا عمودي
ورود كاربران

معرفي كتابخانه روستايي 15خرداد
كتابخانه عمومي 15خرداد قره بلاغ در سال 1374بازيربناي 5/209متر مربع تأسيس شده كه هم اكنون داراي 10961نسخه كتاب و1365نسخه كتاب كودك اعضاي فعال اين كتابخانه 419نفر كه 269زن و150مرد است .


اين كتابخانه شامل بخشهاي مختلف براي ارائه خدمات به مراجعين مي باشد
اين بخش ها عبارتند از :
1-مخزن اصلي :شامل كليه كتابهاي موجود در كتابخانه در موضوعات مختلف كه طبق رده بندي ديويي از 000كليات 100فلسفه وروانشناسي 200دين 300علوم اجتماعي 400زبان ها 500علوم خالص 600علوم كاربردي 700هنرها800ادبيات 900تاريخ وجغرافيا در قفسه ها مرتب شده وبه صورت قفسه باز در اختيار مراجعين محترم مي باشد .

2-بخش مرجع ومحققين :شامل دايره المعارف ها وكتابهاي داراي اطلاعات كلي در موضوعات مختلف كه بر طبق رده بندي ديويي چيده شده ودر اختيار مراجعين ومحققين محترم مي باشد

3-بخش دفاع مقدس :شامل منابعي كه در موضوع دفاع مقدس تأليف شده ودركتابخانه موجود مي باشد ودراين بخش به صورت جداگانه قرارداده شده ودر اختيار مراجعين مي باشد .

4-بخش منابع مسابقات فرهنگي :مسابقات فرهنگي هر ماه به صورت آنلاين ومكتوب برگزار مي شود علاقه مندان شركت در اين مسابقات بايد در سايت www.booki.ir عضو شده وهر ماه منابع مسابقات در اين بخش درمعرض ديد مراجعين قرارداده مي شود ومي توانند اين منابع را امانت گرفته وبه هر طريقي كه امكان دارد (مكتوب .ويا اينترنتي وآنلاين )دراين مسابقات شركت كنند .

5-بخش ديداري شنيداري :شامل نرم افزارهاي مختلف كه به صورت امانت در اختيار مراجعين قرارداده مي شود وپس از استفاده توسط اعضاءبه كتابخانه برگردانده مي شود .
6-بخش تازه هاي كتاب : كه شامل منابعي است كه هر ماه توسط نهاد كتابخانه هاي عمومي يا از طريق درخواست كتاب از طريق طرح كتاب من براي كتابخانه فرستاده مي شود وبعد از ثبت وآماده سازي براي اطلاع واستفاده مراجعين در اين بخش قرار داده مي شود
7-بخش نشريات :شامل نشرياتي است كه هر ماه (ماهنامه)يا هر هفته(هفته نامه )به كتابخانه ارسال مي شود وبراي استفاده مراجعين درسالن مطالعه در اختيار آنان قرار مي گيرد.

8-بخش كتابهاي كمك درسي :شامل كتابهاي تست وكنكور ويا كمك درسي در رشته هاي مختلف وپايه هاي مختلف تحصيلي مي باشد ودر اختيار اعضاء قار داده شده است
9-نرم افزار نمايه مقالات :شامل مقالات مختلف در موضوعات گوناگون كه درصورت نياز پرينت مقالات مورد نياز در اختيار مراجعين قرار داده مي شود .
10-بخش كودكان :شامل منابع كودكان در گروههاي سني الف ب ج .كه 1318نسخه مي باشد وشامل فعاليتهاي قصه خواني ،نمايش ،مسابقه نقاشي ،كاردستي وسايل بازي براي گروه سني الف و و وسايل كاردستي براي گروه سني ب وج مي باشد .

آدرس: روستاي قره بلاغ
آدرس وبلاگ:
تلفن: 02435873412
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

مجری سایت : شرکت سیگما