منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
متون عمومي
تصوير ها
منو اشيا عمودي
ورود كاربران

آمار و اطلاعات کتابخانه های عمومی استان زنجان

ردیف 96/12 مشارکتی تحت پوشش کل
1 تعداد کتابخانه 17 75 92
2 زیر بنا 4526 30219 34745
3 صندلی مطالعه 944 4982 5926
4 رایانه 46 245 291
5 موجودی کتاب(نسخه) 224957 1019813 1244770
6 موجودی مواد دیداری و شنیداری 146 7587 7733
7 متوسط امانت ماهانه 19639 52933 72572
8 اعضاء فعال 26711 52192 78903
9 متوسط مراجعین ماهانه 83000 160000 240000

تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما