منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
متون عمومي
تصوير ها
منو اشيا عمودي
ورود كاربران

آمار و اطلاعات کتابخانه های عمومی استان زنجان

ردیف 96/7 مشارکتی تحت پوشش کل
1 تعداد کتابخانه 17 75 92
2 زیر بنا 4526 30219 34745
3 صندلی مطالعه 944 4982 5926
4 رایانه 46 245 291
5 موجودی کتاب(نسخه) 220231 979592 1199823
6 موجودی مواد دیداری و شنیداری 146 7587 7733
7 متوسط امانت ماهانه 46414 19549 70938
8 اعضاء فعال 27068 49935 77003
9 متوسط مراجعین ماهانه 91946 152386 236518

تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

مجری سایت : شرکت سیگما