منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
متون عمومي
تصوير ها
منو اشيا عمودي
ورود كاربران

آمار و اطلاعات کتابخانه های عمومی استان زنجان

ردیف 97/04 مشارکتی تحت پوشش کل
1 تعداد کتابخانه 17 76 93
2 زیر بنا 4526 30404 34930
3 صندلی مطالعه 944 4982 5926
4 رایانه 46 245 291
5 موجودی کتاب(نسخه) 231673 1041053 1272726
6 موجودی مواد دیداری و شنیداری 146 7587 7733
7 متوسط امانت ماهانه 19181 59242 78423
8 اعضاء فعال 25269 53498 78767
9 متوسط مراجعین ماهانه 155000 200000 355000

تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما