منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
متون عمومي
تصوير ها
منو اشيا عمودي
ورود كاربران

آمار و اطلاعات کتابخانه های عمومی استان زنجان

ردیف 96/3 مشارکتی تحت پوشش کل
1 تعداد کتابخانه 17 75 92
2 زیر بنا 4526 30219 34745
3 صندلی مطالعه 944 4982 5926
4 رایانه 46 245 291
5 موجودی کتاب(نسخه) 215977 1048875 1264852
6 موجودی مواد دیداری و شنیداری 146 7587 7733
7 متوسط امانت ماهانه 17253 61275 78529
8 اعضاء فعال 27667 49492 77159
9 متوسط مراجعین ماهانه 81728 145522 227250

تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

مجری سایت : شرکت سیگما