منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
متون عمومي
تصوير ها
منو اشيا عمودي
ورود كاربران

آمار و اطلاعات کتابخانه های عمومی استان زنجان

ردیف 96/8 مشارکتی تحت پوشش کل
1 تعداد کتابخانه 17 75 92
2 زیر بنا 4526 30219 34745
3 صندلی مطالعه 944 4982 5926
4 رایانه 46 245 291
5 موجودی کتاب(نسخه) 220971 986998 1207969
6 موجودی مواد دیداری و شنیداری 146 7587 7733
7 متوسط امانت ماهانه 19099 47411 66510
8 اعضاء فعال 26986 48724 75710
9 متوسط مراجعین ماهانه 83000 160000 240000

تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما