تصوير ها
بيشتر
صفحه اصليکتابخانه عمومی سعدیمنو اشيا افقيورود كاربران
کتابخانه عمومی سعدیكتابخانه عمومي سعدي


كتابخانه عمومي سعدي در شهر تاريخي نيك پي مركز بخش زنجانرود در 35 كيلومتري غرب زنجان قرار دارد كه در تاريخ20/11/78همزمان با دهه فجر اقتتاح گرديدواز همان زمان شروع به كار كرداين كتابخانه درزميني به مساحت5/1578متر مربع وبا زيربناي 37/298متر مربع ساخته شده است كه درمجاورت دبيرستان شبانه روزي ،كاردانش وادارات ثبت احوال،آموزش وپرورش،كميته امداد و..قرار دارد.


منابع كتابخانه:
 منابع اين كتابخانه در مخزن اصلي قرار دارد كه تعداد6830 عنوان و7865نسخه كتاب فارسي و تعداد18عنوان و20 نخه كتاب غير فارسي مي باشد
منابع كتابخانه در موضوعات مختلفي تهيه و سازماندهي شده است اين منابع مي تواند مراجعين را در رسيدن به اهداف مورد نظر ياري نمايد.عمده موضوعات موجود در كتابخانه شامل:كليات،فلسفه،دين،علوم اجتماعي،زبان،علوم خالص،علوم عملي،هنر،ادبيات ،تاريخ وجغرافيا مي باشد


خدمات فني:
از آنجا كه سازماندهي منابع از وظايف اصلي هر كتابخانه به شمار مي رود ،بخش خدمات فني اين كتابخانه نيز در قسمت مخزن كتابخانه اقدام به فهرست نويسي وآماذه سازي منابع نموده است.
با تلاش هاي بعمل آمده تقريبا كليه منابع موجود كتابخانه توسط نرم افزار نمايه سازماندهي شده است و از طريق رايانه در دسترس مراجعين قرار مي گيرد.
اين خدمات توسط كتابدار انجام ميگيرد كه كامپيوترهايي نيز براي استفاده اعضاي كتابخانه در نظر گرفته شده واعضا مي توانند از طريق اين رايانه ها منابع مورد نظر خود را جستجو نمايند واز طريق كتابدار امانت بگيرند.
 

بخش امانت:
امانت در اين كتابخانه از طريق جستجو از رايانه و مخزن باز كتابخانه انجام مي گيرد و مدت امانت كتاب 14 روز مي باشد كه اين مدت با صلاحديد مسئول كتابخانه قابل تمديد مي باشد وبه هر عضو حداكثر تا 5 جلد كتاب امانت داده مي شود.


بخش مرجع:
بخش مرجع اين كتابخانه در كنار ساير مجموعه قرار دارد ودر جهت پاسخگويي به پرسشها ونيازهاي اطلاعاتي مراجعين ارايه خدمات مي نمايد.


بخش نشريات:
بخش نشريات اين كتابخانه تعداد 42مجله، 3هفته نامه و 3روزنامه دارد.ودر قسمت سالن مطالعه ودر دسترس مراجعين قرار دارد.


بخش كودك:
بخش كودك اين كتابخانه در كنار ساير مجموعه قرار دارد كه تعداد 1246عنوان و1365نسخه كتاب و12 صندلي و3ميز مخصوص كودك دارد.وجلسات قصه گويي ومسابقات نقاشي وپخش فيلم نيزدر اين بخش برگزار مي شود.


سامانه طرح كتاب من:
كتب مورد نياز مراجعين كه در كتابخانه موجود نباشد بادرخواست اعضا وباثبت اين درخواستها در سامانه از طريق كتابداراين كتب از طرف نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور تهيه وبه اين كتابخانه ارسال مي شود.

اعضا وشرايط عضويت:
كتابخانه سعدي هم اكنون داراي 306نفر عضو فعال مي باشد كه با ارايه مدارك (يك قطعه عكس و پركردن فرم مخصوص و مبلغ 15000ريال هزينه حق عضويت)به عضويت كتابخانه درآمده اند.

آدرس كتابخانه: شهرستان زنجان- شهر نيك پي-خيابان قيدر علي مهديون پلاك 127شماره تلفن 02412623344

وبلاگ : http://sadilibzanjan.blogfa.com
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

مجری سایت : شرکت سیگما