صفحه اصليتصوير هاکتابخانه عمومی الهیهمنوورود كاربران
 
كتابخانه عمومي الهيه

كتابخانه الهيه زنجان بعنوان يكي از كتابخانه هاي جديدالتاسيس عمومي زنجان واقع در شهرك الهيه مي باشد.اين كتابخانه در تاريخ6/6/1391مصادف با هفته دولت افتتاح گرديده وهم اكنون با 14000نسخه اين كتابخانه ارائه خدمات مي نمايد.تعداداعضاي اين كتابخانه با گذشت حدود3ماه از تاريخ افتتاح داراي 1000نفر عضوفعال مي باشد.بخش امانت بصورت قفسه باز بوده وبخش مرجع كتابخانه فعال مي باشد.مساحت كل كتابخانه3463مترمربع وزيربناي كتابخانه 1253مترمربع مي باشد.اين كتابخانه داراي 4سالن مطالعه مجزاي خواهران وبرادران مي باشد.ساعت كاري كتابخانه 30/7صبح الي 30/19 مي باشد.اين كتابخانه فعاليتهاي متعدد ومتنوع فرهنگي وورزشي نيز دارد(به پيوست موجود مي باشد).بخش مجلات اين كتابخانه با بيش از 20عنوان مجله بصورت هفتگي به روز رساني ميشود.اين كتابخانه داراي بخش مستقل كودك ونيز كافي نت مجزاي خواهران و برادران مي باشد


آدرس كتابخانه شهرك الهيه خيابان بشير موسوي جنب ايستگاه اتش نشاني
تلفن:5323982

 

 
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

مجری سایت : شرکت سیگما