صفحه اصليتصوير هامتون عموميمنو اشيا افقيورود كاربرانكتابخانه عمومي شهيد چمران چورزق طارم


 
كتابخانه عمومي شهيد چمران بامساحت1407مترمربع وزيربناي 275مترمربع در سال 1375تاسيس گرديد .
 
منابع كتابخانه :
منابع موجود در كتابخانه شامل 11114عنوان و13801نسخه كتاب است كه به صورت مخزن باز نگهداري وسرويس دهي مي شود .
 
بخش امانت :
تعداد كتابي كه ماهيانه به اعضاء امانت داده مي شود بالغ بر 850نسخه مي باشد وكليه منابع موجود در مخزن كتابخانه در نرم افزار نمايه ثبت گرديده نيازها ودرخواستهاي مراجعين از نرم افزار كتابداري موجود انتخاب وبه اعضاءامانت داده ميشود و تعداد پنج جلد كتاب به مدت 14روزبراي مطالعه به هر عضو امانت داده مي شود .
 
بخش كودكان :
بخش كودك كتابخانه شهيد چمران داراي 1624نسخه كتاب در پايگاه جداگانه به صورت مستقل از مخزن كتابخانه بامخزن باز نگهداري مي شود وتعداداعضاي كودك 130نفر مي باشد
 
بخش ديداري وشنيداري :
بخش ديداري وشنيداري داخل بخش مخزن قرارگرفته است .اين كتابخانه داراي     393    عنوان لوح فشرده است كه اين منابع شامل مواد آموزشي ،فيلم،كارتون مي باشد وبه صورت روزانه امانت داده مي شود .
 
بخش مرجع :
بخش مرجع در كنار مجموعه قرار گرفته منابع مرجع مجموعه اي از اطلاعات منظم وسازمان يافته است براي پاسخگويي سريع به نيازها ودرخواستهاي مراجعين .اين منابع امانت داده نمي شود وفقط در كتابخانه بايد از آن استفاده كرد.
 
 
بخش نشريات :
در اين بخش، نشريات پس از ثبت و زدن مهر به شيوه ي الفبايي براي استفاده مراجعين روي قفسه نشريات به نمايش گذاشته مي شود واين كتابخانه اشتراك 52عنوان نشريه را دارا مي باشدكه مراجعين مي توانند در تمام ساعات كاري ازاين بخش استقاده كنند .
 
اعضاء وشرايط عضويت:
كتابخانه عمومي شهيد چمران در حال حاضر داراي   521 نفر عضو فعال مي باشد كه با ارائه مدارك وتكميل فرم عضويت به عضويت كتابخانه در آمده اند.
 
1-    يك قطعه عكس
2-    تكميل فرم عضويت
3-    مبلغ 15000ريال (دانش آموزان ودانشجويان7500ريال)
4-    ارائه كارت شناسايي معتبر
 
عضويت در كتابخانه عمومي براي خانواده هاي محترم شهدا، بازنشستگان دولت،افراد تحت پوشش كميته امام خميني وسازمان بهزيستي به صورت رايگان مي باشد .
 
ساعات كاري:
كتابخانه شهيد چمران بايك كتابدار همه روزه (به جز روزهاي تعطيل)شيفت صبح ازساعت 30/8تا30/12وشيفت بعدازظهر از ساعت 30/15تا19آماده ارائه خدمات به مراجعان مي باشد.
 
آدرس :
   زنجان – شهرستان طارم – چورزق – خيابان امام خميني – كتابخانه عمومي شهيد چمران - تلفن : 32863205-024

وبلاگ :http:// chavarzagepl.blogfa.com
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

مجری سایت : شرکت سیگما