صفحه اصلي
تصوير ها
متون عمومي
منو اشيا عمودي
ورود كاربران
 
كتابخانه عمومي علامه طباطبائي


هنگامي كه خورشيد از گستره نيلگون فلك سربرمي آورد ناوك هاي زردرنگ نگاهش را به منطقه اي مي افكند كه نامش ابهر است ، عبهري سربرافراشته درميان گلزار طبيعت .
ابهر از مناطق كهن و باستاني كشور ايران است كه در دره وسيع و سرسبز بين رشته كوههائي كه در دو سمت شمال و جنوب از شرق به غرب امتداد دارند قرار گرفته و در پناه كشتزارها و قلمستانها و باغات و مزارع پهناور آرميده. ابهر رود كه سرچشمه جوشان آن از كوههاي منطقه است بركت و نعمت را به اين منطقه به ارمغان آورده كه مزارع و باغات مسير خود را سيراب و از قديم الايام روزي مردمان را رقم مي زده است و زيباترين مناظر را در اطراف خود بوجود آورده كه با شروع هر فصلي رنگ تازه مي گيرد و زماني ابهر به شهر آسيابها مشهور بود و توربين آسيابهاي آبي به كمك شاخه هاي مختلف همين رودخانه كه با بستن بند بطرف آسيابها هدايت مي شد مي چرخيدند.
مردمان سخت كوش و مهربان از ديرباز با كوشش فراوان سعي در آباداني داشته و با كشاورزي و دامپروري روزي خود را كسب مي كردند. اغلب مورخان بناي تاريخي ابهر را به زمان هخامنشيان نسبت مي دهند و بررسيها نشان مي دهد كه دره ابهر رود در هزاره دوم ق.م از رونق بيشتري برخوردار بوده است. داراب شاه كياني (داريوش سوم) اولين بنيانگذار شهر بوده و در مجاورت رودخانه قلعه اي ساخته بود كه به قلعه تپه معروف شد. رودخانه حالت تدافعي منطقه را داشته و قلعه هاي نظامي در پيچ رودخانه ها بنا گرديده از جمله همان قلعه كه داراب كياني بنا نموده در بعضي منابع آمده اسكندر قلعه اي را كه داراب بنا كرده اما به اتمام نرسانده بود تكميل نموده. آشوريها اين سرزمين را رودكها (رودهاي كوچك) نام مي بردند در قرن نهم پ.م مادها اتحاديه اي تشكيل دادند كه متشكل از قبائل مختلف كه مقر آنها ابهر چاي بود و در دوره ساسانيان منطقه تحت سلطه خاندان مهران يكي از هفت خاندان مهم حكومت ساسانيان بود. پس از استيلاي اسلام اين نواحي كه هم مرز ديلم بوده اهميت خود را حفظ نمود و در دوره ايلخانان كه پايتخت سلطانيان بود منطقه درخشان ترين دوره تاريخ خود را آغاز نمود و آثار باقي مانده در منطقه حاكي از آن است كه در سرتاسر دوران اسلامي به غير از زمان حكمفرمائي تيمور لنگ اين نقطه در حد شكوفائي از نظر اقتصادي و مظاهر فرهنگي و هنري بوده و از قرن سوم تا قرن ششم يكي از مراكز ترويج عقايد و مراسم تصوف و عرفان محسوب مي شد و كتاب تذكره عرفا مشحون و مملو از نام و آثار صوفيان و عرفاي عاليقدر اين دوره است.منطقه ابهر رود با داشتن نقاط باستاني همچون سلطانيه داش كسن، قلعه تپه، بقعه امامزاده اسماعيل، امامزاده يعقوب، امامزاده يحي و... يادگاري از گذشته هاي دور و پر افتخار آن است كشف آثاري از هزاره پنجم و چهارم ق.م در محدوده گنبد سلطانيه و وجود آثار متعدد از فرهنگ و تمدن محيط زيست اين منطقه است و بر اساس اسناد باقيمانده از آشوريان ابهر جزو مملكت پادشاهي مادها محسوب شده است از طرفي به روايت مورخان بزرگ اسلامي از جمله مسعودي، يعقوبي مقدسي، ياقوت حموي، ابن حوقل، ابن اثير، اصطخري، ذكرياي قزويني، حمدالله مستوفي بناي تاريخي شهر ابهر را به زمان هخامنشيان نسبت مي دهند و از نظر دارا بودن مواريث اسلامي مي توان اذعان نمود كه مسجد جامع ابهر و قروه از جمله آثاريست كه در قرون اوليه اسلامي ساخته شده ياقوت حموي در مورد وجه تسميه ابهر مي نويسد از دو جزءآب و هر بمعني آب و آسيا ساخته شده در تاريخ ابهر آمده است كه اين شهر از بناهاي كيخسروبن سياوش است و پس از آنكه بي سكنه مانده بود اسكندر رومي آن را مجددا بنا كرد و داراب بن داراب سه قلعه از گل و خشت در آن بنا نهاد بعضي از مورخين تجديد بناي ابهر را به شاهپور ذوالاكتاف منسوب مي دانند و وجود چشمه سارهاي پر آب توجه وي را جلب كرد و دستور داد شهري بزرگ در آنجا به پا دارند. تاريخ مرات البلدان ابهر را شهري ميان قزوين و زنجان و همدان مي شمارد كه در سال 24 هجري در زمان خلافت عثمان بن عفان بدست سرداري بنام براء بن عازب از طرف سپاهيان اعراب تصرف گرديد. از قرن چهارم كنگريان در اين شهر حكومت مي كردند و مجمع البلدان نيز ابهر را از مهم ترين مناطق حكمراني كنگريان مي داند در زمان سلجوقيان اهميت خاصي پيدا كرد و بهاء الدين اتابك سلجوقي در آن قلعه اي بنا كرد كه بنام بهاء الدين معروف شد كه حمدالله مستوفي آن را حيدريه مي نامد منسوب به بهاء الدين حيدر از نسل اتابك انوشتكين شيرگير سلجوقي – ابهر در حمله مغولان مورد تاخت و تاز قرار گرفت و به سختي آسيب ديد در سال 329 ه.ق تحت حكومت ديالمه و بعد از آن آل زياد بود و در سال 410 جزئي از قلمرو سلطان محمود و پس از آن سلطان مسعود غزنوي بود پس از آن نيز سلجوقيان بر آن حكومت راندند در عهد صفوي نيز به سبب جنگ بين ايران و عثماني در حوالي سلطانيه شاه طهماسب اول مدتي در ابهر سكونت داشته است در دوران قاجار نيز مستشرقيني كه از طريق تبريز عازم ساير شهرهاي ايران مي شدند از اين شهر گذر كرده اند كه درباره نزهت آب و هوا و زيبائي باغات آن سخن بسيار گفته اند. حضور فعال دانشگاهها و مدارس ديني و علمي و هنري متعدد و فعاليت كتابخانه هاي عمومي و خصوصي و كانونهاي مساجد در سطح شهر و شهرستان سرسبزي و طراوت منطقه را همچون گلستاني در اختيار دوستداران علم و دانش قرار داده است.
كتابخانه هاي عمومي شهرستان با همه گلها و گليرگهاي بهشتيش همه و همه در خدمت دانش آموزان، دانشجويان، محققين و ديگر اقشار علاقمند به علم اندوزي و كتابخواني و توسعه علم و دانش در اين خطه از ميهن عزيز هستند. و رايحه دل انگيز برگ برگ صفحات مجموعه هاي موجود در كتابخانه همچون وجود اكسيژن در هوا و زندگي را براي دوستدارانش آسانتر مي نمايد. 

 
تاريخچه اي از كتابخانه عمومي علامه طباطبائي ابهر:

اين كتابخانه به همت وتلاش معتمدين وعلاقمندان به علم ودانش وتعالي وتوسعه فرهنگ مطالعه در سال  1354 درطبقه دوم ساختماني استيجاري در اول خيابان 17شهريور فعلي با مالكيت حاج نصرت ا... شعباني  با 600جلد كتاب اهدائي زير نظر اداره آموزش وپرورش تاسيس وشروع به كار نمود بانيان اين كار خير وپسنديده عبارت بودند از  :
الف – جناب آقاي اسلام سليماني رئيس وقت اموزش وپرورش ابهر
ب   -  جناب آقاي  حاج شيخ الاسلام جوادي
ج  -   جناب آقاي عزيزا.. جوادي
د  -  جناب آقاي محمود  جوادي
ه   - جناب آقاي ذبيح ا... خاكي

اداره اين كتابخانه به صورت انجمني متشكل از موسسين بوده است كه در بدو تاسيس فعاليت داشته اند .  جناب آقاي محمد منتظري بعنوان اولين كتابدار كتابخانه عمومي وعضو انجمن ومسئول كتابخانه در جهت شكل گيري وتكامل اين كانون فرهنگي زحمات قابل توجهي رامتحمل شده . پس از انقلاب شكوهمند  اسلامي وتحولات حاصله مسئوليت كتابخانه به آقاي بهرام حاجي حسني محول گرديد   . حضور جناب آقاي محمدآقامحمدي با مدرك تحصيلي كارشناس كتابداري  موجب شد تا كتابخانه از رونق بيشتري برخوردار گردد با تاسيس نمايندگي اداره فرهنگ و  ارشاد اسلامي در ابهر وبراي صرفه جوئي در هزينه ها كتابخانه واداره مذكور در ساختماني واقع در ميدان وليعصر مشتركا دريك ساختمان استيجاري به مالكيت آقاي حاج محمد علي عزيزي مستقر شدند .


با تلاش وپيگيري مسئولين وقت ساختمان فعلي كتابخانه در محل جديد ( خيابان طالقاني  روبروي فرمانداري جنب پارك پرديس ) در زميني  كه از طرف شهرداري ابهر در تاريخ 15/8/1364 واگذار گرديده بود  با زير بناي 316 متر مربع از 440 مترمساحت كل زمين در سال 1366 به بهره برداري رسيد .

ساختمان كتابخانه داراي يك سالن مطالعه با ظرفيت 100 صندلي و يك اتاق مديريت ومخزن كتاب با ظرفيت 15000 جلدكتاب مي باشد  اين كتابخانه به دليل قرار گرفتن در مركز شهر وموقعيت مناسب فرهنگي از مراكز فرهنگي موفق شهرستان به شمار مي رود . اين كتابخانه نيز همچون ديگر كتابخانه هاي عمومي با روش رده بندي دهدهي ديوئي اداره مي شود. از آنجا كه كليه منابع كتابخانه وارد سيستم رايانه اي گرديده   مراجعين و اعضاء كتابخانه مي توانند علاوه بر مراجعه به داخل مخزن (قفسه باز) از سيستم رايانه اي جهت انتخاب كتابها ي مورد نظر خود استفاده نمايند .
 

مسووليت كتابخانه در حال حاضر بر عهده  آقاي سيدمجيد ميرمحمدي مي باشد كه  با همكاري  آقاي ميثم زماني و آقاي حميد حاجي حسني شيفت برادران كتابخانه را اداره مي كنند . همچنين شيفت خواهران كتابخانه توسط خانمها :  مرضيه عسگري  و فاطمه كمالي اداره مي گردد .

اطلاعات شناسنامه اي كتابخانه عمومي علامه طباطبائي ابهر


نام كتابخانه : كتابخانه عمومي علامه طباطبائي ابهر
كتابخانه داراي درجه فرهنگي 5 مي باشد

تاريخ تاسيس  :      1354

مساحت كل زمين :440  مترمربع

مساحت زير بنا :    316  

تاريخ احداث :         1366
  
نوع سازه  :           اسكلت فلزي

نوع مالكيت :         اختصاصي

امكانات  :     آب ، برق ، گاز ، تلفن وتجهيزات كتابخانه اي

تاسيسات  :      گرمايشي  :  شوفاز -  سرمايشي :  كولر

تعداد كل كتاب كتابخانه :  22700 عنوان  در  26000 نسخه

بخش فن آوري و اطلاع رساني  كتابخانه :

استفاده از لوح فشرده نمايه مقالات 2005  :  ( حافظه نشريات ادواري ، روزنامه ها و مجلات ) حاوي متن مقالات ، نقد آثار وگفتگوهاي مندرج در روزنامه ها ونشريات جاري كشور با قابليت جستجو در اقلام مقاله شناسي ، پديد آورنده ، موضوع ويا عنوان مقاله وامكان جستجو در متن مقالات جهت استفاده اساتيد ، مديران ، دانشجويان،  دانش آموزان وديگر مراجعين محترم در شبكه كامپيوتري كتابخانه موجود ميباشد  . مقالات موجود در سامانه تا پايان شهريور 1389 مي باشد
 
 ADSL استفاده از اينترنت  : جهت استفاده كارهاي كتابخانه و مراجعين  و اعضاء كتابخانه

طرح كتاب من  :  اجراي طرح كتاب من  در كتابخانه ( طرح كتاب من طرحي است كه توسط نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور  دركليه كتابخانه هاي عمومي كشور  اجرا مي شود . در اين طرح اعضاء كتابخانه ها با توجه به نياز خود مي توانند كتابهاي مورد نياز خود را  در صورتي كه در كتابخانه محل عضويت خود پيدا نكردند ؛ در فرم هاي مخصوصي كه جهت سفارش كتاب توسط اعضاء تهيه شده است . مشخصات دقيق خود و كتاب درخواستي را ثبت كرده و تحويل كتابخانه داده تا سفارشات از طريق سامانه مخصوص  "طرح كتاب من "  توسط كتابخانه مبداء  وارد  سامانه گرديده و كتابهاي درخواستي پس از بررسي توسط نهاد خريداري ، و در مدت يك ماه از تاريخ در خواست به كتابخانه مورد نظر جهت استفاده اعضاء ارسال مي گردد 
               
بخش خدمات فني :
كارهايي است كه براي تهيه  و سازماندي مجموعه كتابخانه شامل كتابها ، اسناد و مدارك ، نشريات ادواري و ساير مواد خواندني اعم از چاپي ، غير چاپي ، ديداري  -  شنيداري  و همچنين حفظ و مراقبت از آنها صورت مي گيرد . خدمات فني موجب مي شود مجموعه خواندني كتابخانه بر اساس روشي اصولي حفظ و نگهداري شود تا به شكل مناسبي مورد بازيابي و دستيابي سريع و آسان اعضاء و مراجعان آن قرار گيرد .                                                                      

بخشهاي مختلف خدمات فني :   

1-  فراهم آوري :گزينش وگردآوري مجموعه خواندني مناسب ازكارهاي مهم و عمده كتابخانه به شمار مي آيد
2 – فهرست نويسي : روشي مبتني بر اصول سرعت ، صحت  و سهولت كه مجموعه كتابخانه را در بستر نظم و ترتيب قرار مي دهد . بوسيله اين روش در واقع شناسنامه اي براي هر يك از مواد خواندني كتابخانه تهيه مي شود .
3 – رده بندي : روشي است كه موجب چيدن منظم كتابها در قفسه بر حسب موضوع مي شود .     4 – نمايه سازي : در واقع تجزيه و تحليل محتواي مواد غير كتابي  كتابخانه است به منظور استخراج كلمات و مفاهيم اساسي متن به نام كليد واژه /توصيفگر /نمايه و تنظيم آنها ، به نحوي كه بتوان مدرك مورد نظر را از ميان هزاران مدرك ديگر و با صرف كمترين وقت ممكن به دست آورد .      
             
5 -  برگه آرايي : نوعي بايگاني است ويژه فهرستبرگه هاي مربوط به كتابها و مواد خواندني كتابخانه پس از پايان كار فهرستنويسي ، رده بندي و يا نمايه سازي بر اساس نظامي خاص صورت مي گيرد .

6 – آماده سازي : از كارهايي است كه بعد از فهرستنويسي ؛ رده بندي يا نمايه سازي كتاب و ساير مجموعه كتابخانه ، قبل از استقرار در قفسه و يا جاهاي ويژه آنها بايد انجام گيرد . اين كارها عبارتند از  :  ثبت و مهر كتاب ، تهيه برگه گردش كتاب ، چسباندن جيب، تهيه برگه ها خواننده و سر رسيد ، برچسب زني ، روكش كردن و نظاير آن.   .
                                                                                
بخش امانت:

يكي از بخشهاي مهم كتابخانه ، بخش امانت است كه شالوده كارهاي فني در اين بخش بصورت امانت كتاب و ساير منابع اعم از مواد ديداري و شنيداري و يا ارائه مقالات ( نمايه مقالات ) به اعضاء و مراجعين ارائه مي گردد . بخش امانت كتابخانه مهمترين بخش اين مجموعه و به منزله نبض كتابخانه است زيرا تلاش و فعاليت همكاران در اين بخش قابل رويت است . در مخزن بخش امانت كتابخانه بيش از 20000جلد كتاب در ده رده موضوعي : كليات ، فلسفه و روانشناسي ، دين ، علوم اجتماعي ، زبانها ، علوم خالص ، علوم تكنولوژي ، هنرها ، ادبيات و تاريخ و جغرافيا  و  همچنين كتابهاي كودكان و نوجوانان وكمك آموزشي در اختيار مراجعه كنندگان قرار مي گيرد.
سيستم جستجو و امانت كتاب بصورت دستي و مكانيزه از طريق برنامه نمايه كتابداري  امكانپذير مي باشد .در حال حاضر اطلاعات تمامي كتابهاي موجود در كتابخانه قابل جستجو در برنامه نمايه مي باشد . كتابها بصورت رده بندي دهدهي ديوئي مرتب شده ؛ مراجعين با استفاده از راهنماي برگه دان و يا  راهنماي برنامه كامپيوتري نمايه و با راهنمايي كتابداران ، پس از جستجو و بازيابي اطلاعات كتب مورد درخواست خود از طريق برگه دان و يا برنامه كامپيوتري اطلاعات كتاب درخواستي را در برگه درخواست كتاب وارد كرده و به كتابدار تحويل مي دهد و كتابدار نيز كتاب درخواستي عضو را پس از ثبت امانت و تاريخ بازگشت به عضو تحويل مي دهد كه بايستي عضو كتاب را در موعد مقرر به كتابخانه بر گرداند. اين بخش به طور ميانگين روزانه 100 نفر مراجعه كنند دارد و تعداد اعضاء فعال كتابخانه 2400نفر مي باشد .   
                                        
 تعداد اعضاء فعال كتابخانه : (  مرد  1100   نفر  )  --    ( زن   1830  نفر   )
تعدادمراجعين كتابخانه    :   به طور ميانگين روزانه     300     نفر
تعدادكتاب به امانت داده شده :  به طور ميانگين روزانه  200    جلد       
  
بخش مرجع و محققين:
هدف هر كتابخانه اي از گردآوري و سازماندهي منابع ، ارائه خدمات به كاربران است بخش عمده اي از اين خدمات به عهده بخش مرجع مي باشد 
از خصويات بارز منابع مرجع مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

1.  منبع مرجع هرگز به قصد آن نگارش نشده كه از اول تا آخر خوانده شود مانند :

واژه نامه ها ، دائره المعارفها .

2.  اين منابع معمولا به امانت داده نمي شوند و فقط در سالن و يا تالار كتابخانه قابل استفاده هستند
3.  عمدتا جهت دستيابي سريع به اطلاعات خويش داراي نظم خاص و سيستماتيك مي باشند .
بخش منابع مرجع كتابخانه مركزي با ارائه خدمات كتابداري در سطوح مختلف با هدف « ارائه بيشترين خدمات ، در كمترين زمان ممكن ، به بيشترين كاربر » به كار خود ادامه  مي دهد و به طور نسبي توانسته است نياز كاربران را در مقاطع مختلف برطرف نمايد . منابع موجود در اين بخش عبارتند از :

1.   دائره المعارفها و دانشنامه ها   2. . فرهنگها ، واژه نامه ها    3. منابع آماري
4.  كتابشناسي ها   5 . .زندگي نامه هاي جمعي و گروهي .    6. مجموعه ها
7.  چكيده نامه ها و پايان نامه ها  8 . سالنامه ها .  9. اطلس ها   10.   راهنماها و دستنامه ها   . فهرستها / نمايه نامه ها   12 . مجموعه قوانين .

13. گاهنامه / روز شمارها     14. جاينامه ها

بخش مرجع داراي   3616 نسخه كتاب فارسي ، 2900 نسخه كتاب لاتين ، 2403 نسخه كتاب عربي و 2715   نسخه كتاب فرانسه مي باشد كه بر اساس شماره رده بندي ديويي تنظيم شده اند .

از مشخصه كتابهاي مرجع در هنگام جستجو وجود حرف (م) در ابتداي شماره بازيابي كتابهاي فارسي و عربي و (
R) در ابتداي بازيابي كتابهاي لاتين و فرانسه مي باشد. كاربران مي توانند بصورت مكانيزه (با استفاده از كامپيوتر) شماره كتاب مورد نظر خويش را پيدا كنند. با توجه به سيستم نگهداري كتابها بصورت قفسه باز، كاربران مي توانند بعد از يافتن شماره بازيابي ، مستقيما به كتاب مورد نظر خود دسترسي يابند و يا از كتابدار مرجع در اين خصوص كمك بگيرند.       
برخي از مقررات بخش مرجع :

1. كتابهاي مرجع ( دائره المعارفها ، واژه نامه ها ، كتابشناسي ها و ... ) ، كتابهايي كه هنوز در دفتر بخش ، ثبت نشده اند ، كتب خطي ، كتب نفيس و كمياب ، مجلات و روزنامه هاي مجلد شده و ... امانت داده نمي شوند و مطالعه آنها فقط در سالن مطالعه امكانپذير است .

2. كتب غير فارسي غير مرجع ، امانت داده مي شوند .

3.  فتوكپي از منابع موجود در بخش مرجع در صورت هماهنگي با مسئول بخش مربوط ، مجاز مي باشد. 
 
بخش نشريات:

در اين بخش نشريات رسيده به كتابخانه ÷س از ثبت در معرض ديد و استفاده مراجعين قرار مي گيرد. اين كتابخانه اشتراك 79 عنوان مجله و 5 عنوان روزنامه و 3 عنوان هفته نامه را دارا مي باشد.

روزنامه ها: ايران، جام جم، جمهوري اسلامي، اطلاعات، ابرار ورزشي

هفته نامه ها: نداي ابهر، پيك سنجش، بازار كار

مجله ها: در زمينه آموزشي، علمي، فرهنگي، خانواده و سياسي- اجتماعي، اقتصادي مي باشد

بخش كودكان:

بخش كودك كتابخانه داراي 1280عنوان و 1370سخه كتاب در زمينه علمي، آموزشي، داستاني، مذهبيو...مي باشد كه متعلق به كودكان است كه در كنار مجموعه كتابهاي كتابخانه بصورت قفسه باز نگهداري مي شود.
خردسالترين عضو كتابخانه هاي عمومي استان زنجان سيد اميرمحمد ميرمحمدي (8 روزه) در اين كتابخانه مي باشد.به
بخش سمعي و بصري:
دليل اهميت مواد ديداري و شنيداري و تقاضاي روز افزون براي استفاده از اين مواد اين كتابخانه نيز اقدام به ايجاد آرشيو ديداري – شنيداري نموده است. اين منابع شامل مواد آموزشي، سرگرمي، نرم افزار، مقالات، فيلم و... است. اين كتابخانه هم اكنون داراي 480 حلقه لوح فشرده قابل امانت است و برنامه ريزي هايي جهت گسترش آن صورت گرفته است.
بخش تازه هاي كتاب:
در اين بخش كتابهاي جديد رسيده به كتابخانه براي استفاده مراجعين در قفسه جداگانه در معرض ديد مرجعان قرار گرفته است و همچنين در سيستم نرم افزار رايانه اي نمايه پايگاهي با نام تازه هاي كتاب تعبيه شده است و اعضاء از طريق سيستم رايانه اي نيز مي توانند از كتابهاي جديد رسيده به كتابخانه اطلاع حاصل نمايند.
بخش كمك آموزشي و كارشناسي ارشد:
در اين بخش كتابهاي كمك آموزشي دبيرستان (200 عنوان) و كتابهاي مربوط به كارشناسي ارشد (500 عنوان) جهت استفاده دانش آموزان و دانشجويان در قفسه هاي جداگانه قرار گرفته است.
بخش دفاع مقدس:
در اين بخش علاوه بر منابع دفاع مقدس موجود در مخزن كتابخانه منابع ديگري نيز با موضوع دفاع مقدس در قفسه هاي جداگانه در معرض ديد مراجعان و علاقمندان قرار گرفته است.
سالن مطالعه:
كتابخانه داراي يك سالن مطالعه با ظرفيت 100 نفر بصورت شيفتي در ساعت كاري روزانه قابل استفاده اعضاء مي باشد
 

نشاني كتابخانه :  ابهر  خ طالقاني -روبروي فرمانداري روبروي تالار شهيد باهنر
تلفكس :    35278163 - 024
كدپستي        -     73895-45618
ايميل:    tabatabaei@abharpl.ir

وبلاگ :  http:// allamehtabatabaipl.blogfa.com

تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

مجری سایت : شرکت سیگما