بيشتر
برگزاری نشست ویژه کتاب خوان شهدای هفتم تیر21

نشست ویژه کتاب خوان شهدای هفتم تیر از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با هدف معرفی و نمایش آثاری با موضوع یوم الله هفتم تیر در روز 7 تیر ماه 1397 برگزار می شود. 
تعداد بازديد اين صفحه: 89